She makes them look like a bunch of fairies.

YouTube slika preogleda
  • Share/Bookmark

...komentar [6]


Če pa je iz Slovenije, mu težje rečemo rimar. Stvari pač dela rahlo po svoje. Iz tega razloga si bom odslej prizadevala, da se v literaturi uveljavi poimenovanje “slovenska rima”, ki bi označevala kategorijo, v katero spada čedalje več verzov slovenske poezije.

Kategorijo bi nadalje lahko razdelili v dve podskupini:

a) slovenska rima s spremembo kakovosti samoglasnika:
Nič več ne vem,
od kod sploh sem.
1

b) slovenska rima s spremembo soglasnika (pogostejša):
Nič več ne vem,
zakaj sem len.

Bojim se, da bi se brez širjenja zavesti o pojavu nove kategorije rime znalo zgoditi, da bi bolje podkovana literarna kritika slovenskim poetom odrekla mesto v literarnem kanonu današnjih dni, pri čemer bi citirala cvetko iz domačih glasbenih logov:

Arrivederci, Vanč,
pri meni nimaš šans.

  1. Verz je nastal zgolj iz potrebe po demonstraciji rime, je povsem avtorsko delo, ki pa ne nosi ne sporočila niti se ne želi sklicevati na že obstoječe verze. Takisto velja za naslednji primer. []
  • Share/Bookmark

...komentar [4]


Onega dne se mi je sedeč na kavi porodilo vprašanje. Na kavi sem sedela jaz in ne vprašanje. No, na kavi ni sedel nihče.

“Kdo ali kaj je zona?” Če me že neprestano obhaja, potem hočem vedeti, kaj to je.

SSKJ pravi:

zóna -e ž (ọ) neprijeten občutek z drhtenjem zaradi močnega vznemirjenja, odpora, strahu: nenadoma ga je
obšla zona; ob teh besedah ga je spreletela mrzla zona

in dve besedi nižje, seveda sem morala preverit:

zonegáviti -im dov. (á a) ekspr., s širokim pomenskim obsegom izraža dejanje, ki je znano, a se noče, ne more
imenovati: zonegavi že tisto večerjo, lačen sem; z lučjo bo treba nekaj zonegaviti, da bo gorela / bodo že naredili, je zonegavil
rekel, povedal

● ekspr. dekle se je zonegavilo s tujcem. imelo ljubezenske, spolne odnose

Kjer ponovno vidimo dobro znano seksistično plat enega in edinega slovenskega jezikovnega priročnika. Na tem mestu ne bi začela z (morda že obrabljeno) debato o tem, ampak: ali smo res tako slepi, da ne vidimo zastarelosti, homofobije in seksizma, ki vejejo iz strani biblije slovenskega jezika? Vem, da je v izdelavi nov slovar, kar pa še ne pomeni, da se že nemajhno število let ob vsakršnem leksemskem “prekršku” z žugajočimi kazalci ne sklicujemo na ostalino in subjektiven jezikovni pregled enega samega človeka.

  • Share/Bookmark

...komentar [9]